JAK PALETY DREWNIANE MOGą ZAOSZCZęDZIć CZAS I PIENIąDZE

Jak Palety Drewniane mogą zaoszczędzić czas i pieniądze

Jak Palety Drewniane mogą zaoszczędzić czas i pieniądze

Blog Article

Palety te nadają się do magazynowania na regałach wjezdnych i tradycyjnych, regałach typu pushback z wózkami oraz regałach z wózkiem wahadłowym sterowanym radiowo.

Dzięki standaryzacji powstała europaleta, stosowana jako podstawowa i główna platforma do składowania oraz transportu towarów.

Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania, bądź potrzebujesz konsultacji w doborze Palety produktu, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie

Report this page